EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIE, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, Telefon 609 260 415, eckziu@eckziugubin.pl

Porady dla maturzystów zdających język polski

Informacja dla maturzystów przystępujących do pisemnego egzaminu z języka polskiego

W związku ze zbliżającą się maturą pragniemy przypomnieć niektóre zasady oceniania wypracowania z języka polskiego:

1.  Podczas pracy nad tekstami zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym, zdający ma prawo zaznaczać, podkreślać..., czyli sporządzać notatki wprost na tekście. Nie są one oceniane.

2.  Wypracowanie maturalne nie może być krótsze niż dwie strony, tj. około 250 słów. Górna granica liczby słów nie jest określona; zdający może napisać wypracowanie tak długie, na jakie mu czas egzaminu pozwoli.

3. Jeżeli tekst wypracowania nie zmieści się w wyznaczonym na nie miejscu, można kontynuować pisanie w brudnopisie, ale koniecznie należy przekreślić słowo „brudnopis" i napisać „ciąg dalszy czystopisu".

4. W wypracowaniu krótszym niż 250 słów oceniane jest tylko rozwinięcie tematu; nie ocenia się języka, stylu, kompozycji i zapisu.

5.  Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.

6.  Wypracowanie musi być na temat i w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.

Wypracowanie bez związku z tekstem zamieszczonym w arkuszu wskazuje, ze maturzysta nie zna utworu, o którym pisze. W ubiegłym roku w wypracowaniu maturalnym na temat dotyczący Chłopów Reymonta uczeń pisał: „dyskutowano o testamencie Boryny; Hanka miała pretensje, że zapisali jej tyiko sześć morgów; Antek był zły, bo cały majątek został przepisany młodym - Jagnie i Borynie". Wypracowanie to było niezgodne z dołączonym do tematu fragmentem powieści, której treść jest inna. W tym przypadku maturzysta otrzymał 0 punktów za całość wypracowania, a to znaczy, że nie zdał matury z języka polskiego.

7.  Przypominamy, że należy uważnie czytać temat i polecenia w nim występujące. Punkty przyznawane są za analizę i interpretację, nie za streszczenie podanego tekstu.

8.  W ocenie zapisu wypracowania napisanego przez maturzystę ze stwierdzoną dysleksją stosowane są specjalne kryteria, zredagowane przy współpracy z psychologami.

9.  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego sprawdza m.in. tworzenie tekstu własnego. Praca odtworzona z podręcznika lub innych źródeł nie jest tekstem własnym maturzysty i dlatego nie przyznaje się za nią punktów.

źródło: CKE

ECKZIU Gubin

 
04 październik 2023 13 views

Przekazanie sztandaru

 
04 październik 2023 12 views

ECKZIU Gubin 2022

 
04 październik 2023 14 views

wyniki

logo z obrysem 80x80

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

Telefon:  609 260 415

Adres:   ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

EMAIL: eckziu@eckziugubin.pl

Licznik odwiedzin

PL 93,1% PL
Ukraina 2,5% Ukraina

Razem:

43

Krajów
024902
Dzisiaj: 9
Ten tydzień: 149
Ten miesiąc: 533
Razem: 24.902

Logowanie