Udostępnianie podręczników

 Rok szkolny 2010/2011 

 

          W ramach projektu po raz drugi zostały udostępnione młodzieży podręczniki szkolne. Uczniowie będą z nich korzystać w obecnym roku szkolnym.

       Ilość udostępnionych podręczników jest duża i wynosi 197 kompletów. Jeden komplet przypada na jednego ucznia.

 

                 Podręcznik szkolny jest jednym z elementów kształcenia i jest niezbędny dla młodego człowieka, który pragnie podnosić swoją wiedzę. Podręcznik szkolny to książka przeznaczona dla ucznia, w której zawarty jest materiał nauczania, przedstawiony za pomocą tekstów, ilustracji, schematów.

 

Według Wincentego Okonia podręcznik powinien spełniać następujące funkcje:

  • informacyjną – pomaganie w poznawaniu świata
  • badawczą – pobudzanie do samodzielnego rozwiązywania problemów
  • transformacyjną – pokazywanie możliwości przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczne zastosowanie
  • samokształceniową – zachęcanie uczniów do dalszej nauki.

Podręcznik traktujemy dziś jako jeden z podstawowych i najpowszechniej wykorzystywanych środków w edukacji, niekiedy w toku bezpośredniego nauczania a częściej poza nim.

Cytaty

 

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi

– J.V.des Barreaux

 

 

Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką

– Aleksander Puszkin

 

 

 „Kto ksiąg nie miłuje, ten nie miłuje mądrości, a kto nie miłuje mądrości tępnieje

– J.A. Kamieński

 

 

Podręczniki to są twoi najlepsi przyjaciele, nie wyśmiewają, nie zdradzą, a nauczą wiele

– Jan Rak

 

 

Książka to możliwość czytania, to jeden z największych cudów naszej cywilizacji

– Maria Dąbrowska