Rekrutacja do poszczególnych etapów projektu
"Postaw na Swoją Przyszłość" została przeprowadzona dwukrotnie:
 • we wrześniu 2009 roku,
 • z początkiem września 2010 roku – podania były składane do08 września 2010!  
W projekcie mogły wziąć udział:
 • klasy techniczne od 1. do 4. - zajęcia wyrównawcze z przedmiotów
 • klasy techniczne 2. 3. 4. - praktyka zawodowa
 • wszystkie klasy techniczne - udostępnienie podręczników
 Kryteria doboru uczniów:  
 • oceny z wybranych przedmiotów
 • opinie nauczycieli uczących danych przedmiotów
 • sytuacja materialna rodziców
 • stopień zainteresowania zawodem
 • kolejność zgłoszenia.
 
Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach wyrównawczych, to w pierwszej kolejności pod uwagę bierzemy:
 • ocenę z wybranego przez ciebie przedmiotu, jaką uzyskałeś na koniec roku szkolnego (w przypadku klas pierwszych – ocenę na koniec gimnazjum)
 • opinię nauczyciela na temat twoich umiejętności z danego przedmiotu         
 • sytuację materialną twoich rodziców (dochód netto na jednego członka rodziny )
 • stopień zainteresowania przedmiotem
 • kolejność twojego zgłoszenia
 
Jeśli zamierzasz skorzystać z praktyki zawodowej, to w pierwszej kolejności pod uwagę bierzemy:
 • sytuację materialną twoich rodziców (dochód netto na jednego członka rodziny )
 • stopień zainteresowania zawodem
 • kolejność zgłoszenia
 
Jeżeli wybrałeś pomoc, jaką jest udostępnienie podręczników, to skupimy się przede wszystkim na:
 • sytuacji materialnej twoich rodziców (dochód netto na jednego członka rodziny)
 • średniej rocznej ocen (w przypadku klas pierwszych – średnia ocen na koniec gimnazjum)
 • opinii wychowawcy klas    
 • stopniu zainteresowania przedmiotem
 • kolejności twojego zgłoszenia
  
Zapisów dokonują:
 
Kierownik projektu - Piotr Dobiegała
Koordynator projektu - Alicja Szymańska
Kierownik i koordynator projektu udzielają także bliższych informacji dotyczących projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie.