ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

Rok szkolny 2010/2011 
 
  
 

SKŁAD ZESPOŁU:

                                           1. Piotr Dobiegała – kierownik

2. Alicja Szymańska – koordynator

3. Anna Bożek-Romanowska – ewaluator

4. Ryszard Zakrzewski – promocja

5. Jolanta Ślusarczyk – matematyka

6. Edward Gzyl – matematyka

7. Małgorzata Kijewska – matematyka

8. Bożena Zaorska – Język polski

9. Maja Olejnik- Rutkowska – Język niemiecki

10. Halyna Savchak – Język angielski