Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie realizuje projekt:

Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

w Uniwersytecie Zielonogórskim, w Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

w Zielonej Górze przy ulicy Prof. Z. Szafrana 4a, pokój 414 (budynek A-29).