Dokumenty dla nauczycieli

 

 L.p

 Nazwa dokumentu

 Dokument do pobrania

1

Monitoring podstawy programowej -

Załącznik nr 1 wersja WORD

pobierz
2

Monitoring podstawy programowej -

Załącznik nr 1 wersja PDF

pobierz

3

Monitoring podstawy programowej - roczna karta

Załącznik nr 2 - wersja WORD

pobierz

4

Monitoring podstawy programowej - roczna karta

Załącznik nr 2 - wersja PDF

 pobierz

Karta monitorowania realizacji ramowych planów nauczania

Załącznik nr 3 - wersja WORD 

 pobierz

Karta monitorowania realizacji ramowych planów nauczania

Załącznik nr 3 - wersja PDF

 pobierz

7

Arkusz przeglądu dotyczący realizacji przez nauczyciela podstawy programowej - Załącznik nr 4 - wersja WORD 

pobierz 

 8

Arkusz przeglądu dotyczący realizacji przez nauczyciela podstawy programowej - Załącznik nr 4 - wersja PDF 

 pobierz

9

Oświadczenia - zakaz używania na lekcjach telefonów komórkowych / zakaz opuszczania terenu szkoły - wersja WORD

pobierz
10

Oświadczenia - zakaz używania na lekcjach telefonów komórkowych / zakaz opuszczania terenu szkoły - wersja PDF

pobierz
11 Ochrona danych osobowych - prezentacja ze szkolenia pobierz
12 Klasyfikacja śródroczna - wersja WORD pobierz
13 Sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji końcowej -  klasy 1-3 - wersja PDF pobierz
14 Sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji końcowej -  klasy 1-3 - wersja WORD pobierz
15 Klasyfikacja końcowa - absolwenci - wersja PDF pobierz
16 Zgoda na wykorzystywanie wizerunku ucznia pobierz
17 Ramowy plan nauczania dla technikum pobierz
18 Protokół egzaminów klasyfikacyjnych pobierz
19  Protokół egzaminów poprawkowych pobierz 
20 Wezwanie rodzica do szkoły  pobierz  
21 Kryteria oceny pracy nauczyciela - wersja pdf pobierz 
22 Kryteria oceny pracy nauczyciela - wersja word pobierz