Zdobywanie wiedzy praktycznej i kompetencji zawodowych we francuskim hotelarstwie i gastronomii

Pod takim tytułem Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie, obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie realizuje 7 z kolei projekt staży zagranicznych w zaprzyjaźnionym francuskim departamencie LOT.

4 marca 2010 roku, z okazji będących już tradycją corocznych odwiedzin partnerów z Francji, przedstawicieli Stowarzyszenia Francja - Polska, Lot - Lubuskie, Panów Christiana Gasqueta i Etienna Leboucher, nastąpiło podsumowanie i upowszechnienie realizowanego projektu staży. Przygotowana prezentacja multimedialna pozwoliła zapoznać zaproszonych na spotkanie gości ze szczegółami realizowanego projektu, oraz walorami turystycznymi i edukacyjnymi Francji. Obecny projekt jest adresowany do 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, a wartość zorganizowania każdego stażu wynosi 2984 Euro. Kwota powyższa pozwala na zapewnienie wszystkich potrzebnych elementów staży na wysokim poziomie. Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymują certyfikat (Attestation de Stage) oraz dokument (Europass Mobilność). Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 151360 Euro.