Drukuj

Rzecznikiem praw ucznia w naszej szkole jest pani Marta Kasztelan. W razie różnych problemów związanych z pobytem w szkole możesz się do pani zwrócić.

Znaczenie rzecznika praw ucznia:

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.