Drukuj

SAMORZĄD TO WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w życie szkoły – mamy prawo wpływać na to, co się w niej dzieje.