DYREKCJA ECKZiU W GUBINIE ZAPRASZA WSZYSTKICH RODZICÓW NA ZEBRANIA, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 

L.p. Data Godzina Uwagi
1 15.09.2021 17.00  
2 09.11.2021 17.00 4-klasy 
3 13.12.2021 17.00  1-4 klasy
4 13.01.2022 17.00 1-3 klasy
5  22.03.2022 17.00  4- klasy 
6 26.04.2022 17.00 1-4 klasy
7 18.05.2022 17.00 1-3 klasy
8 20.06.2022 17.00 1-3 klasy