W dniu 18.09.2023 odbyły się wybory nowej RADY RODZICÓW

Skład Rady Rodziców

 

L.p. Nazwisko i Imię Funkcja Klasa
1. Żukowska Beata Przewodniczący 2TH
2. Aleksandrowicz Ewelina Z-ca przewodniczącego 1 TŻiUG
3. Stremlau Hanna Sekretarz 3 THŻ
4. Jabłońska - Nowak Marta Skarbnik 4 TIP
5. Olkowicz Adam Członek 4 THŻ
6. Drapa Greta Członek 1 TH
7. Różycka Beata Członek 1 TI
8. Janus Małgorzata Członek 1 TI
9. Pachela Katarzyna Członek 1 TPS
10. Siwik Jarosław Członek 1 TPS
 11. Tonder Sylwia  Członek 3 THŻ
12 Pluta Izabela Członek 3 TIP
13. Nita Anna Członek 3 TIP
14. Jóźwiak Grzegorz Członek 5 THŻ
15. Przegoń Jarosław Członek 5 THŻ