W dniu 15.09.2020 odbyły się wybory nowej RADY RODZICÓW

Skład Rady Rodziców

 

L.p. Nazwisko i Imię Funkcja
1. Markiewicz Mariusz Przewodniczący
2. Jóźwiak Grzegorz Z-ca przewodniczącego
3. Kałużna Krystyna Sekretarz
4. Jabłońska - Nowak Marta Skarbnik
5. Turowska Kamila Członek
6. Tomkiewicz Jagoda Członek
7. Mazurek Magdalena Członek
8. Karczmarczyk Katarzyna Członek
9. Przegoń Jarosław Członek
10. Kowalska Dorota Członek