W dniu 26.09.2022 odbyły się wybory nowej RADY RODZICÓW

Skład Rady Rodziców

 

L.p. Nazwisko i Imię Funkcja Klasa
1. Markiewicz Mariusz Przewodniczący 2TPI
2. Żukowska Beata Z-ca przewodniczącego 1 TŻH
3. Stremlau Hanna Sekretarz 2 THŻ
4. Jabłońska - Nowak Marta Skarbnik 2 TIP
5. Jędrzejewska Joanna Członek 1 TIP
6. Trzaska Joanna Członek 1 TIP
7. Solecka Justyna Członek 3 THŻ
8. Olkowicz Adam Członek 3 THZ
9. Rudaniecka Jolanta Członek 4 TPS
10. Tracz Marek Członek 4 TPS
 11.  Ilasz Magdalena  Członek 1 TH
12 Ambroży Monika Członek 4 THZ
13. Walczak Kinga Członek 4 THZ
14. Byszkiewicz Marta Członek 2 THŻ
15. Orzeszko Anna Członek 2 TI