Najbliższa rada pedagogiczna odbędzie się 22.06.2021 o godz. 15:00

 

Terminy Rad Pedagogicznych I półrocze 2020/2021

15. 09.2020. 15.05.  

06. 10.2020. 15.05.

09. 11.2020. 15.05. (4-klasy) (rada zdalna)

25. 11.2020 13:00 rada pedagogiczna szkoleniowa (online)

16. 12.2020. 15.:00 (1-4-klasy)

10. 02.2021. 14.15. (1-3-klasy) (rada zdalna)

 

 

Terminy Rad Pedagogicznych II półrocze 2020/2021

23.03.2021. – 14.35 – (1-4 klasy)

27.04.2021. – 15.00 - (4 klasy)

21.05.2021. – 08.00 - (1-3 klasy)

22.06.2021. – 15.00   (1-3 klasy)

25.06.2021 - 11.00