Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

1. Dzień wolny (piątek) 1 dzień 06.10.2023
2. Egzamin zawodowy - część praktyczna  1 dzień 09.01.2024
3. Egzamin zawodowy - część pisemna (elektroniczna) 1 dzień 10.01.2024
4. Dzień wolny - dni otwarte 1 dzień _.02.2024
5. Dzień wolny - rekolekcje 1 dzień _.03.2024
6. Dzień wolny czwartek 1 dzień 02.05.2024
7. Egzamin maturalny - język angielski 1 dzień 09.05.2024
8. Piątek po Bożym Ciele 1 dzień 31.05.2024
9. Egzamin zawodowy - część praktyczna 1 dzień 03.06.2024
10. Egzamin zawodowy  elektroniczny - część pisemna 1 dzień 04.06.2024