Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Podział na półrocza

I półrocze roku szkolnego od 01.09.2021 do 14.01.2022.

Klasy maturalne : I półrocze roku szkolnego od 01.09.2021 do 10.12.2021.

II półrocze roku szkolnego od 31.01.2022 do 24.06.2022.

Klasy maturalne: II półrocze roku szkolnego od 13.12.2021 do 29.04.2022.

Terminy Rad Pedagogicznych I półrocze 2021/20221

15. 09.2021. 14.30.  

06. 10.2021. 15.05.

09. 11.2021. 14.15. (4-klasy) 

25.11.2021 13:00 rada pedagogiczna szkoleniowa

13. 12.2021. 15.05. (1-4-klasy)

13. 01.2022. 14.15. (1-3-klasy) 

 

 

Terminy Rad Pedagogicznych II półrocze 2021/20222

22.03.2022. – 15.05 – (1-4 klasy) szkoleniowa

26.04.2022. – 15.05 - (4 klasy)

18.05.2022. – 15.05 - (1-3 klasy)

21.06.2022. – 15.05   (1-3 klasy)

24.06.2022 - 11.00

Terminy Zebrań Rodziców I półrocze 2021/2022

15. 09.2021. 17.00.  

09.11.2021. 17.00. (4-klasy)

13.12.2021. 17.00. (1-4-klasy)

13.01.2022. 17.00. (1-3-klasy)

Terminy Zebrań Rodziców II półrocze 2020/2021

22.03.2022 -17.00  (klasy 4)

26.04.2022 - 17.00 (klasy 1-4)

18.05.2022 - 17.00 (klasy 1-3)

21.06.2022 - 17.00 (klasy 1-3)

 

 -----------------------------------------------

1 Mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia pandemii.

2 Mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia pandemii.