Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

1. Dodatkowy dzień wolny 1 dzień 12.10.2020
2. Przed Świętami Wielkanocnymi  1 dzień 31.03.2021 
3. Po Świętach Wielkanocnych 1 dzień 07.04.2021
4. Matura j. angielski 1 dzień 06.05.2021 
5.  Matura j. niemiecki 1 dzień 13.05.2021
6. Dzień wolny 1 dzień 21.05.2021
7. Boże Ciało 1 dzień 04.06.2021
8. dzień wolny od zajęć dydaktycznych 1 dzień 11.06.2021
9. egzamin zawodowy - część praktyczna – dzień wolny 1 dzień 21.06.2021
10. egzamin zawodowy  elektroniczny - część teoretyczna 1 dzień 22.06.2021