Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

1. Dzień wolny (piątek) 1 dzień 30.09.2022
2. Dzień wolny - poniedziałek przed 01 listopada  1 dzień 31.10.2022 
3. Egzamin zawodowy - część praktyczna 1 dzień 09.01.2023
4. Egzamin zawodowy - część pisemna (elektroniczna) 1 dzień 12.01.2023
5. Dzień wolny (wtorek) 1 dzień 02.05.2023
6. Egzamin maturalny - język angielski 1 dzień 05.05.2023
7. Egzamin zawodowy - część praktyczna 1 dzień 01.06.2023
8. Piątek po Bożym Ciele 1 dzień 09.06.2023
9. Egzamin zawodowy  elektroniczny - część pisemna 1 dzień 02.06.2023
10. Egzamin zawodowy - część praktyczna  1 dzień 16.06.2023