Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

1. Dzień wolny DEN 1 dzień 15.10.2021
2. Dzień wolny - piątek po 11 listopada  1 dzień 12.11.2021 
3. Dzień wolny - piątek po 06 stycznia 1 dzień 07.01.2022
4. Egzamin zawodowy - część praktyczna 1 dzień 10.01.2022 
5.  Egzamin zawodowy - część pisemna (elektroniczna) 1 dzień 11.01.2022
6. Święto flagi państwowej 1 dzień 02.05.2022
7. Egzamin maturalny - język angielski 1 dzień 06.05.2022
8. Egzamin zawodowy - część teoretyczna – dzień wolny 1 dzień 02.06.2022
9. Egzamin zawodowy  elektroniczny - część praktyczna 1 dzień 09.06.2022
10. Dzień wolny 1 dzień 17.06.2022