Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Podział na półrocza

I półrocze roku szkolnego od 01.09.2020 do 05.02.2021.

Klasy maturalne : I półrocze roku szkolnego od 01.09.2020 do 11.12.2020.

II półrocze roku szkolnego od 05.02.2021 do 25.06.2021.

Klasy maturalne: II półrocze roku szkolnego od 14.12.2020 do 30.04.2021.

Terminy Rad Pedagogicznych I półrocze 2020/2021

15. 09.2020. 15.05.  

06. 10.2020. 15.05.

09. 11.2020. 15.05. (4-klasy) (rada zdalna)

25.11.2020 13:00 rada pedagogiczna szkoleniowa (online)

16. 12.2020. 15.00. (1-4-klasy)

10. 02.2021. 14.15. (1-3-klasy) (rada zdalna)

 

 

Terminy Rad Pedagogicznych II półrocze 2020/2021

23.03.2021. – 14.35 – (1-4 klasy)

27.04.2021. – 15.00 - (4 klasy)

21.05.2021. – 08.00 - (1-3 klasy)

22.06.2021. – 15.00   (1-3 klasy)

25.06.2021 - 11.00

Terminy Zebrań Rodziców I półrocze 2020/2021

15. 09.2020. 17.00.  

09.11.2020. 17.00. (4-klasy)

16.12.2020. 17.00. (1-4-klasy)

10.02.2021. 17.00. (1-3-klasy)

Terminy Zebrań Rodziców II półrocze 2020/2021

23.03.2021 -17.00  (klasy 4)

27.04.2021 - 17.00 (klasy 4)

25.05.2021 - 17.00 (klasy 1-3)

22.06.2021 - 17.00 (klasy 1-3)