Zarządzenia Dyrektora Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, w sprawie:

L.P.                                                                 Zarządzenie Plik do pobrania
1.  dodatkowych dni wolnych od zajec  w ECKZiU w Gubinie pobierz
2.  instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania skladnicy akt  pobierz
3.  kontroli obiektow nalezacych do szkoly pod katem BHP  pobierz
 4. kryteriow i trybu przyznawania nagrod w szkole  pobierz
 5. powolania Komisji ds. opiniowania wnioskow o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli czynnych zawodowo, emerytow i rencistów  pobierz
 6.  powolania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji skladnikow majatku  pobierz
 7.  powolania komisji rekrutacyjnej w zwiazku z naborem do klas pierwszych  pobierz
 8.  procedury rozliczania polecen  wyjazdu sluzbowego  pobierz
 9. ustalania zasad i kontroli zarzadczej  pobierz
 10. ustalenia Regulaminu korzystania z pomieszczen  i obiektow  pobierz
 11.  ustalenia Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen  Socjalnych  pobierz
 12. ustalenia sposobu dokonywania okresowych ocen, okresow, za ktore jest sporzadzania ocena, kryteriow na podstawie ktorych jest sporzadzania ocena oraz skali ocen pracownikow samorzadowych zatrudnionych na stanowisku nauczyciela  pobierz
 13. powolania komisji socjalnej  pobierz
 14. wprowadzania procedur awansu zawodowego  pobierz
 15. wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracownikow  pobierz
 16. wprowadzenia kryteriow rozwiazywania stosunkow pracy z nauczycielami  pobierz
 17. wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego  pobierz
 18. wprowadzenia Polityki Bezpieczenstwa Informacji w ECKZiU  pobierz
 19. wprowadzenia procedur postepowania w przypadku wystapienia niepozadanych zachowan  uczniow  pobierz
 20. wprowadzenia procedury zwolnien  z zajec  wychowania fizycznego  pobierz
 21.  wprowadzenia Regulaminu dyzorow nauczycieli.pdf  pobierz
 22. wprowadzenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej oraz boiska do pilki noznej i siatkowej  pobierz
 23. wprowadzenia regulaminu naboru pracownikow na wolne stanowisko urzednicze  pobierz
 24. wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania skarg i wnioskow oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji  pobierz
 25. wprowadzenia regulaminu pracy  pobierz
 26. wprowadzenia Regulaminu Rad Pedagogicznych placowek oswiatowych  pobierz
 27. wprowadzenia regulaminu rekrutacji  pobierz
 28. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracownikow ECKZ1U w Gubinie  pobierz
 29. wprowadzenia upowaznienie do dokonywania sprostowan  pobierz
 30. wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego  pobierz
 31. wprowadzenia zmian w Statucie Europejskiego Centrum Ksztaccenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie  pobierz
 32. wprowadzenie regulaminu korzystania z pracowni gastronomicznej, komputerowej  pobierz
 33. zasad korzystania z samochodu sluzbowego  pobierz
 34. zasad wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej  pobierz
 35. zasad wynajmu pomieszczen  szkolnych  pobierz
 36. zestawow podrecznikow obowiazujacych w roku szkolnym 2017/2018  pobierz
 37.  wprowadzenia Instrukcji kontroli i ewidencji drukow scislego zarachowania w ECKZiU  pobierz
38. ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej przy ECKZIU pobierz
39. powolania komisji rekrutacyjnej na stanowisko urzednicze w ECKZIU pobierz
40 przeprowadzenia inwentaryzacji drukow szkolnych pobierz
41 przeprowadzenia inwentaryzacji kasy pobierz
42 ustalenia dnia wolnego od pracy pobierz
43 ustalenia dnia wolnego od pracy pobierz
44 zmiany regulaminu wynagradzania pracownikow niepedagogicznych pobierz
45 komisji rekrutacyjnej na rok 2018/2019 pobierz
46 wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji pobierz
47 utrzymania monitoringu wizyjnego pobierz
48 tabliczka zawierająca obowiązek informacyjny (monitoring) pobierz
49 w sprawie zmian w statucie Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie pobierz
50 w sprawie zmian w statucie Technikum nr 2 pobierz
51 sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczycieli pobierz