Przybory pomocnicze, które można posiadać w trakcie egzaminu państwowego:

- egzamin w części teoretycznej,

- egzamin w części praktycznej