Egzamin maturalny z matematyki

Czas egzaminu: 170 minut

Łączna liczba punktów za arkusz: 45

  • Liczba zadań zamkniętych: 28 (razem 28pkt)
  • Liczba zadań otwartych: 7 (razem 17 pkt)

Wynik pozytywny egzaminu od 30% całkowitej liczby punktów tj. 14 punktów

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021

Zmiany obejmują wymagania z etapu III (gimnazjum) i etapu IV (szkoła ponadgimnazjalna). Zestaw wszystkich obowiązujących wymagań egzaminacyjnych w 2021 roku zawarty jest w ANEKSIE do Informatora Maturalnego (link poniżej):

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_matematyka_EM_standardowy.pdf

Pełny obowiązujący Informator maturalny (bez naniesionych zmian):

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf

Obowiązujący zestaw wzorów matematycznych:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/MATURA_2015_Wybrane_wzory_matematyczne.pdf

Co musisz mieć na egzaminie: dowód osobistydługopis czarnymaseczka

Co możesz mieć na egzaminie: linijkakalkulator prosty (poza podstawowymi działaniami , może być % i Ö -pierwiastek kwadratowy), małą butelkę wody (do 0,5l)