Dziękuję za postawę klasie 1 THZ oraz 1 TIP. Dzięki takim uczniom, nasze otoczenie jest ładniejsze. Opiekun Blanka Witan

Dziś klasa 3 TiP w ramach zajęć wychowania fizycznego poszła z nauczycielem sprzątać zapomniane groby. Dziękuję klasie za wspaniałą postawę. Opiekun Blanka Witan

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzny od wychowawcy 🙋My jak zwykle na sportowo 💪🏃

Bardzo dziękuję za pamięć i super prezenty mojej fantastycznej klasie 3TPI. 🙋❤️Wychowawca Blanka Witan

21.09. 2021 na stadionie miejskim w Gubinie odbyły się sztafetowe biegi przełajowe. Po ostrej rywalizacji nasi chłopcy zajęli 3mc, przed ZSLiT Gubin 💪Dziękuję za wspaniałą postawę.

Blanka Witan

"Hotelarze przygotowali kolejne wystawne przyjęcie okolicznościowe"

06 października 2021 roku w Bytnicy, odbyła się kolejna edycja mistrzostw powiatu krośnieńskiego w szachach drużynowych.

Pracownicy Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie składają serdeczne gratulacje Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z okazji reelekcji na stanowisko Dyrektora Szkoły.

Reelekcja Pana Krzysztofa Szymańskiego na stanowisko Dyrektora zagwarantuje kontynuację sprawnego przebiegu procesów administracyjnych polityki edukacyjnej, istnienia korzystnych warunków dla działalności dydaktycznej nauczycieli, identyfikowania mocnych i tych słabszych stron działalności szkoły, formułowania potrzebnych działań, inicjowania odpowiednich środków oraz monitorowania ich realizacji.

Posiadanie ugruntowanej wiedzy eksperckiej w połączeniu z ustrukturyzowanymi umiejętnościami myślenia i działania w złożonych sytuacjach funkcjonowania nowoczesnej społeczności szkolnej oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów determinują profesjonalizm działań Pana Dyrektora Krzysztofa Szymańskiego.

Usytuowanie szkoły w regionie przygranicznym stanowi inspirację do przekraczania granic w edukacji w celu wzmocnienia relacji między regionami międzynarodowymi, zwiększenia wiedzy o kulturze, dziedzictwie i języku krajów sąsiednich, a tym samym zwiększenia mobilności i szans na zatrudnienie absolwentów. Rozpoznanie i docenienie zalet kooperacji ze szkołami i innymi jednostkami organizacyjnymi z zagranicy przez Pana Dyrektora Krzysztofa Szymańskiego skutkuje kwitnącą od wielu lat współpracą w zakresie wymiany młodzieży i organizowanych wspólnie przedsięwzięć z Lycée des Métiers Hôteliers Quercy Périgord w Souillac we Francji oraz Europaschule Guben w Niemczech.

Dbałość Pana Dyrektora Krzysztofa Szymańskiego o wyposażenie w bazę dydaktyczną, rozwój zawodowy nauczycieli oraz wygląd estetyczny szkoły powoduje, że całokształt jej funkcjonowania jest podobny do funkcjonowania nowoczesnych szkół wysokorozwiniętych krajów Europy Zachodniej.

Potwierdzenie wysokiej jakości działań na rzecz szkoły Pana Dyrektora Krzysztofa Szymańskiego a zarazem znaczące uznanie dla jego bezwzględnej orientacji na dobro ucznia wyraża zamieszczony na stronie SEO raport zespołu ds. ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w ECKZiU w Gubinie w dniach 19.11.2019 – 21.11.2019. Wnioski zawarte w raporcie odzwierciedlają zdanie najwyższej klasy profesjonalistów na temat funkcjonowania szkoły.

Pracownicy ECKZiU w Gubinie również wyrażają swoje głębokie uznanie dla wysokich kompetencji, pełnego oddania pracy zawodowej, świadomości spoczywającej na nim odpowiedzialności i zorientowania na osiąganie wyznaczonych celów dydaktycznych, opiekuńczych oraz wychowawczych Dyrektora Szkoły Pana Krzysztofa Szymańskiego, jednocześnie życząc mu dalszych sukcesów w sprawowaniu urzędu.

 

Izabela Juszczyńska

"Naprawa samochodów to nasza specjalność"