28 kwietnia tegoroczni absolwenci ECKZiU ostatni raz zgromadzili się w pełnym składzie w szkolnej hali, by uczestniczyć w uroczystości zakończenia roku szkolnego. Była to ostatnia okazja, by pożegnać lata szkolne przed wejściem w dorosłość.
Ukończenie szkoły wywołało uśmiech, ale i łzy wzruszenia, bo przecież maturzyści zakończyli pewien etap w życiu. Tradycyjnie naszych byłych już uczniów pożegnał pan Dyrektor Krzysztof Szymański oraz wychowawcy klas: pani Marta Zielińska oraz pan Rafał Ziemba, a także przybyli na uroczystość nauczyciele wraz z klasami technikum. Ten szczególny dzień uwiecznili zaproszeni goście: pan Starosta Ryszard Zakrzewski, pani Iwona Pola Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkoły, przewodniczący Rady Rodziców Mariusz Markiewicz, zastępca przewodniczącego Rady Rodziców Beata Żukowska oraz sekretarz Rady Rodziców Hanna Stremlau. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia dla najzdolniejszych abiturientów. Nad oprawą i organizacją pożegnania absolwentów czuwała pani Katarzyna Miazgowicz oraz pani Katarzyna Dąbrowska. Żegnając się z Wami życzymy Wam pomyślności, sukcesów i szczęścia, powodzenia na maturze, realizacji pasji życiowych i samych trafnych wyborów.