Drukuj

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać.” 29 kwietnia na uroczystej akademii pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. 

W czasie ich czteroletniej nauki nie brakowało trudnych momentów, jednak w tym dniu abiturienci pamiętali przede wszystkim o sukcesach uwieńczonych świadectwem ukończenia technikum. Pożegnanie szkoły wywołało więc uśmiech, ale i łzy wzruszenia, bo przecież maturzyści zakończyli pewien etap w życiu.
Tradycyjnie naszych byłych już uczniów pożegnał pan Dyrektor Krzysztof Szymański oraz wychowawcy klas: pani Izabela Juszczyńska oraz pan Kamil Bazan a także przybyli na uroczystość nauczyciele wraz z klasami technikum. W tym szczególnym dniu, słowa pełne ciepła, optymizmu i wsparcia, skierowali do absolwentów zgromadzeni na uroczystości goście: pan Starosta Ryszard Zakrzewski ,Przewodniczący Rady Powiatu Kamil Kuśnierek , oraz pani Marta Jabłońska-Nowak reprezentująca Radę Rodziców. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia dla najzdolniejszych abiturientów. Pożegnanie uświetnił także program artystyczny przygotowany przez klasy trzecie technikum pod kierunkiem pani Katarzyny Miazgowicz i pani Blanki Witan  Żegnając się z Wami życzymy Wam pomyślności, sukcesów i szczęścia, powodzenia na maturze, realizacji pasji życiowych i samych trafnych wyborów.