Dnia 16.01.2020 roku w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie w obecności

Starosty Powiatu Krośnieńskiego pana Grzegorza Garczyńskiego, Wicestarosty pana Ryszarda Zakrzewskiego, Prezesa Stowarzyszenia Francja-Polska-Lot-Lubuskie pana Christiana Gasqueta, Wiceprezesa Stowarzyszenia Francja-Polska-Lot-Lubuskie pana Lesława Sidorowicza, Dyrektora ECKZiU w Gubinie pana Krzysztofa Szymańskiego, Grona Pedagogicznego została podpisana Umowa o stworzeniu grupy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Francja-Polska-Lot-Lubuskie a Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie. Umowę podpisali panowie: Christian Gasquet i Krzysztof Szymański. Postanowienia ogólne umowy to kontynuowanie współpracy, która trwa od 1990 roku. Partnerzy niniejszej Umowy deklarują wspólne podejmowanie działań o stworzeniu możliwości uczestniczenia w nowych innowacyjnych metodach kształcenia o wymiarze międzynarodowym. Czas trwania umowy partnerzy określają na okres 3 lat od daty jej podpisania. Jej automatyczne przedłużenie na kolejne 3 lata będzie możliwe, jeżeli partnerzy nie dokonają jej pisemnego rozwiązania.

Podpisanie tego rodzaju umowy otwiera drogę do aplikowania wniosku w ramach programu Erasmus plus w konkursach projektu 2020 w celu realizowania stażów zawodowych uczniów technikum hotelarskiego i technikum żywienia i usług gastronomicznych w latach 2020-2022.

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 21.09.2020

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej