Rzecznikiem praw ucznia w naszej szkole jest pani Elżbieta Szymańska. W razie różnych problemów związanych z pobytem w szkole możesz się do pani zwrócić.

Znaczenie rzecznika praw ucznia:

 • udzielanie pomocy społeczności uczniowskiej przy problemach wynikających z wewnatrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego szkoły;
 • reprezentowanie uczniów przed dyrekcją i radą pedagogiczną,
 • przeprowadzanie instruktażu wśród uczniów w jaki sposób mogą korzystać ze swoich praw.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
 • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem
 • przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):

 • wychowawcy klasy,

 • pedagoga lub psychologa szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy),

 • Rzecznika Praw Ucznia.

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 21.09.2020

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej