su2

 

Prawa Samorządu Uczniowskiego określa art. 55 ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z tym artykułem jako samorząd możemy:

  • sami uchwalać regulamin samorządu uczniowskiego (musi być zgodny ze statutem szkoły); określa on zasady wyboru i działania organów samorządu,
  • organizować życie szkolne i działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową,
  • wybierać opiekuna samorządu,
  • redagować i wydawać gazetkę szkolną,
  • uzyskiwać informacje o programach nauczania,
  • korzystać z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • przedstawiać opinie i wnioski radzie szkoły1, dyrekcji i radzie pedagogicznej we wszystkich,
  • sprawach szkoły, także dotyczących zmian w statucie szkoły,
  • uczestniczyć w pracach rady szkoły.

Oczywiście musimy pamietać o Konstytuscji RP i Konwencji o Prawach Dziecka z których wynika wiele praw przysługującym uczniom (m.in.prawo do informacji, swobody myśli i przekonań, swobodnego zrzeszania się), nawet, gdy nie są wpisane w statut szkoły czy regulamin SU.

(źródło: www.samorzaduczniowski.pl)

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 21.09.2020

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej