Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) - NOWOŚĆ

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to forma elastycznego, nowoczesnego kształcenia zawodowego umożliwiająca przygotowanie się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe adresowane są dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią, zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową.

Szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień jest możliwe dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje zawodowe.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje wyjątkową szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Po zakończeniu każdej kwalifikacji absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, co umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zakres danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej.

Nasze propozycje kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych:

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy zawód
A.68.  Obsługa klienta w jednostkach administracji technik administracji
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych technik informatyk
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami technik informatyk
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami technik informatyk
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych
T.6. Sporządzanie potraw i napojów technik żywienia i usług gastronomicznych
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i usług gastronomicznych
T.11.  Planowanie i realizacja usług w recepcji technik hotelarstwa
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie technik hotelarstwa
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej technik rolnik
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej technik rolnik

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 21.09.2020

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej