Projekt pt. : „Zdobywanie wiedzy praktycznej i kompetencji zawodowych we francuskim hotelarstwie i gastronomii” realizowany przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie w partnerstwie z francuskim Stowarzyszeniem "Francja - Polska, Lot - Lubuskie" w latach 2009-2011 został zakończony po powrocie ostatniej grupy uczestników w dniu 24 maja 2011 roku. 

Projekt adresowany był do uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego.  Wyjazd na staż do francuskich hoteli i pensjonatów pozwalał sprawdzić opanowaną w szkole wiedzę i umiejętności, a ponadto wykształcić wyżej wymienione cechy, które staną się atutem naszych uczestników kiedy wejdą na rynek pracy lub rozpoczną własną działalność gospodarczą. 

Projekt zakładał wzrost mobilności na wstępnym etapie kształcenia, który w efekcie końcowym ma doprowadzić do podniesienia zawodowych umiejętności praktycznych i poczucia własnej wartości uczestnika. Dzięki realizacji Projektu obserwujemy u uczestników większą zaradność, odwagę, łatwiejsze pokonywanie własnej nieśmiałości i lęk przed nieznanym. Uczestnicy nauczyli się radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dla wielu stażystów były to pierwsze kroki w Ich dorosłe, samodzielne życie. Uczestnicy mogli również, podczas odbywania praktyk sprawdzić swoje zdolności językowe, które do tej pory były szkolone, bez możliwości konfrontacji z czynnym językiem. Uczeń mógł tam myśleć, mówić i pracować po francusku, co spowodowało znaczną progresję wiedzy językowej. Praca we francuskich hotelach i pensjonatach pozwoliła w większym stopniu poznać kulturę i zwyczaje francuskie i to nie tylko te żywieniowe.  Spowodowało to większą spójność gospodarczą i społeczną dzięki przeniesieniu zdobytej wiedzy na nasz lokalny i regionalny rynek gastronomiczno-hotelarski.

Proces wdrażania projektu rozpoczął się w dniu 20.08.2009 roku wraz z rozpoczęciem przygotowania kulturowo - pedagogicznego pierwszej grupy.

W dniu 4 marca 2010 roku miała  miejsce konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

 

Zgodnie z założonym terminarzem wyjazdów, na staż do Francji wyjechało 5, 8 osobowych grup uczestników. Wszystkie grupy odbyły szkolenie, wróciły do kraju, a ich uczestnicy złożyli na ręce instytucji wysyłającej raporty z odbytych staży.

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 21.09.2020

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej