Rekrutacja do poszczególnych etapów projektu
"Postaw na Swoją Przyszłość" została przeprowadzona dwukrotnie:
 • we wrześniu 2009 roku,
 • z początkiem września 2010 roku – podania były składane do08 września 2010!  
W projekcie mogły wziąć udział:
 • klasy techniczne od 1. do 4. - zajęcia wyrównawcze z przedmiotów
 • klasy techniczne 2. 3. 4. - praktyka zawodowa
 • wszystkie klasy techniczne - udostępnienie podręczników
 Kryteria doboru uczniów:  
 • oceny z wybranych przedmiotów
 • opinie nauczycieli uczących danych przedmiotów
 • sytuacja materialna rodziców
 • stopień zainteresowania zawodem
 • kolejność zgłoszenia.
 
Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach wyrównawczych, to w pierwszej kolejności pod uwagę bierzemy:
 • ocenę z wybranego przez ciebie przedmiotu, jaką uzyskałeś na koniec roku szkolnego (w przypadku klas pierwszych – ocenę na koniec gimnazjum)
 • opinię nauczyciela na temat twoich umiejętności z danego przedmiotu         
 • sytuację materialną twoich rodziców (dochód netto na jednego członka rodziny )
 • stopień zainteresowania przedmiotem
 • kolejność twojego zgłoszenia
 
Jeśli zamierzasz skorzystać z praktyki zawodowej, to w pierwszej kolejności pod uwagę bierzemy:
 • sytuację materialną twoich rodziców (dochód netto na jednego członka rodziny )
 • stopień zainteresowania zawodem
 • kolejność zgłoszenia
 
Jeżeli wybrałeś pomoc, jaką jest udostępnienie podręczników, to skupimy się przede wszystkim na:
 • sytuacji materialnej twoich rodziców (dochód netto na jednego członka rodziny)
 • średniej rocznej ocen (w przypadku klas pierwszych – średnia ocen na koniec gimnazjum)
 • opinii wychowawcy klas    
 • stopniu zainteresowania przedmiotem
 • kolejności twojego zgłoszenia
  
Zapisów dokonują:
 
Kierownik projektu - Piotr Dobiegała
Koordynator projektu - Alicja Szymańska
Kierownik i koordynator projektu udzielają także bliższych informacji dotyczących projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie.

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 21.09.2020

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej