Składanie wniosków:

I Postępowanie rekrutacyjne:

1)  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -od 13.05. do 17.06.2019. do godziny 15.00;

2) Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe takzę zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - do 11.07.2019. do godz. 15.00;

3) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego - od 21.06.2019 do 25.06 2019

4)  Ustalenie i podanie do publicznej wiadomosci listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły – 12.07.2019. o godz. 12.00;

5)  Poinformowanie przez dyrektora szkoły  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsce w szkole -Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydat.ów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym

II Postępowanie uzupełniające:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -od 12.07. do 17.07.2019. do godziny 15.00;

2) Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu -. do 12.08.2019. do godz. 15.00;

 3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomosci listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły – 13.08.2019. o godz. 12.00;

4) Poinformowanie przez dyrektora szkoły  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsce w szkole -  Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postęowaniu rekrutacyjnym.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 10.09.2018

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej