Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Dobrze być Żywieniowcem !  

Zostać technikiem żywienia i usług gastronomicznych to:

 • Wejść w świat planowania i organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.
 • Trendy urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwa domowe.
 • Z nutą mięty sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i bajecznej obsługi konsumenta.
 • Aktywne zachowanie się na rynku biznesu.
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Szybkie sporządzanie biznes planu.

Wiedza zdobyta podczas nauki w naszej szkole przybliży Ci możliwość zdobycia interesującej pracy w: restauracjach, stołówkach, barach, kawiarniach, domach opieki, w instytucjach zajmujących się obrotem żywienia, organizacjach ochronykonsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, agroturystyki.

Podstawy gastronomii i żywienia

 • Poznasz schemat organizacji działalności gastronomicznej.
 • Zastosujesz zasady higieny w procesie produkcyjnym.
 • Wykorzystasz żywność jako źródło składników pokarmowych.

Technologia gastronomiczna

Zgłębisz treści dotyczące wykonywania czynności przygotowawczych związanych z produkcją potraw.

 • Wykonasz asortyment potraw (zakąski, zestawy obiadowe).
 • Wykonasz wyroby ciastkarskie i desery.

Obsługa konsumenta

 • Kompleksowo obsłużysz konsumenta.
 • Zorganizujesz pracę w bufecie.
 • Sporządzisz i podasz napoje.
 • Warsztaty Edukacyjne 2014 ZSP Gubin 8

Usługi gastronomiczne

 • Dokonasz promocji usług gastronomicznych.
 • Zrealizujesz zlecenia na przyjęcia okolicznościowe i usługi cateringowe.
 • Rozliczysz koszty usług gastronomicznych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawy działalności usługowej

 • Poznasz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Zdobędziesz umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich.
 • Zaznajomisz się z prawem w działalności usługowej.

Technika pracy biurowej

Nauczysz się korzystać z programów komputerowych stosowanych w gastronomii.

 • Obsłużysz sprzęt i urządzenia biurowe.
 • Poprowadzisz korespondencję biurową gastronomii.

Marketing w gastronomii

 • Zapoznasz się z pojęciem i rolą gastronomii w gospodarce rynkowej.
 • Poznasz dystrybucje usług gastronomicznych a kształtowanie cen w gastronomii.

Rachunkowość i finanse w gastronomi

 • Opanujesz wiadomości: majątek i kapitały przedsiębiorstwa, sprawozdania finansowe, konta księgowe, ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych, dokumentowanie działalności zakładu gastronomicznego, zasady kalkulacji w gastronomii.

Praktyka zawodowa

 • Szczególną rolę w kształceniu naszych uczniów mają odbywane praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne.
 • Organizowana jest przez szkołę.
 • Uczeń sam decyduje o miejscu praktyk. Może wybrać zakład gastronomiczny z bogatej listy instytucji współpracujących ze szkołą.

ŻYWIENIE JEST SZTUKĄ, W KTÓREJ I TY STANIESZ SIĘ MISTRZEM LUB MISTRZYNIĄ – WYSTARCZY SPRÓBOWAĆ – ZAPRASZAMY!

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 10.09.2018

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej