Tytuł projektu:
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim”,

Opis projektu:
Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego;
Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakres projektu obejmuje staże dla uczniów w przedsiębiorstwach, współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi, doposażenia szkół w wyposażenie niezbędne w  kształceniu zawodowym oraz przeprowadzaniu egzaminów zawodowych,  dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Okres realizacji: 01.07.2016-30.06.2022

 

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 21.09.2020

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej