Kon fot.

Regulamin konkursu

  1. Celem konkursu jest:

- promowanie książek i czytelnictwa,

- inspirowanie aktywności twórczej młodzieży,

- rozwijanie pasji związanych z fotografią.

 

  1. Prace powinny przedstawiać, w dowolnej fotograficznej scenerii temat:

       „Czytanie” (osoba czytająca w różnych miejscach).

 W realizacji prac konkursowych można wykorzystać miejsca publiczne, środki transportu, galerię handlową, bibliotekę, szkołę, itp.

  1. Zdjęcia nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za nieetyczne.

  Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

-  posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac,

-  prace zostały wykonane osobiście,

-  nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione. Każdy uczestnik konkursu może wysłać na adres mailowy biblioteki szkolnej lub FB do 3 prac fotograficznych w postaci kolorowej lub czarno-białej.

  1. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać: imię i nazwisko, klasa, tytuł zdjęcia.      Zdjęcia wraz z podpisanym oświadczeniem (do pobrania w bibliotece) należy włożyć do koperty. Na zaklejonej kopercie należy umieścić informacje:

         -  imię i nazwisko,

         -  klasa,

         -  konkurs fotograficzny: „Tu czy tam - czytam”.

  1. Termin składania prac – do 20 grudnia 2018r.w bibliotece szkolnej.
  2. Kryteria oceny prac konkursowych:

-  oryginalność ujęcia tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu),

-  estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia),

-  jasność przekazu.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczenie zdjęć uczestników      i nazwisk na stronie internetowej biblioteki i szkoły.

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 21.09.2020

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej