Szkoła wpisana w krajobraz Gubina

Nie ma gotowej recepty na to, kto powinien uczęszczać do szkoły ogólnokształcącej, a kto do zawodowej. Jeżeli ktoś ma chęć i możliwość długoletniej nauki, dobrze jeśli zdecyduje się wybrać liceum ogólnokształcące, a później studia. Jeżeli młody człowiek nie chce się długo uczyć, nie pozwalają mu na to predyspozycje lub sytuacja osobista, powinien wybrać kształcenie zawodowe w zależności od umiejętności – na poziomie technikum albo szkoły zasadniczej.

Błędem jest wybór LO lub liceum profilowanego w momencie, gdy nie potrafimy określić swoich zainteresowań. Kształcenie ogólne w tym przypadku nie pozwoli nam określić naszych zdolności manualnych, technicznych i praktycznych, które w dniu dzisiejszym są niezbędne na bardzo trudnym rynku pracy. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest w tym przypadku jedną z propozycji dla młodych (i nie tylko) osób, które chciałyby swoje zainteresowania i umiejętności zweryfikować, uporządkować, zdobywając poza wiedzą ogólną konkretny zawód. Pojawia się pytanie: gdzie w naszym mieście znajduje się szkoła o tak zagadkowej nazwie i takiej ofercie? Jest nią były „Rolniczak”, bo  tak brzmiała potoczna nazwa placówki, która od  końca lat pięćdziesiątych ewaluowała oferując kierunki rolnicze, mechaniczne i samochodowe. W roku 2010 stała się Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych.Zmieniający się model edukacyjny oraz wspomniane wyżej potrzeby rynku pracy spowodowały jej aktualne przekształcenie w Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Centrum dodatkowo doskonale wpisuje się w projekt modernizacji kształcenia zawodowego w powiecie krośnieńskim, który potrwa do 2022 roku. Tak więc znana wszystkim, położona wśród zieleni na wzniesieniu przy ulicy Pułaskiego szkoła, przekształciła się w ECKZiU.  Co zawiera w sobie placówka edukacyjna o takiej nazwie? Nadal jesteśmy klasycznym technikum posiadającym cztery wiodące kierunki kształcenia: Informatykę, Hotelarstwo, Żywienie i Usługi Gastronomiczne oraz Mechanikę Pojazdów Samochodowych. Obok tych profili posiadamy  w ofercie kierunki takie jak Technik Ochrony Środowiska, Technik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej. Absolutną nowością w kształceniu na poziomie szkoły zasadniczej obok mechanika pojazdów samochodowych, ślusarza lub elektryka będzie od września 2016 roku mechanik motocyklowy, którego profil kształcenia jest zbliżony do wspomnianego wyżej mechanika samochodowego z uwzględnieniem specjalizacji zawartej w nazwie. Jakie zatem dodatkowe korzyści wynikają z przekształcenia placówki w Centrum? Odpowiedź jest prosta: duże  środki finansowe przede wszystkim na konkretne i kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych. Trudno wyobrazić sobie technika samochodowego, który w trakcie 4 letniej nauki nie mógłby obsługiwać komputerów czy diagnoskopów będących na wyposażeniu każdej stacji diagnostycznej. Podobna sytuacja dotyczy innych kierunków kształcenia, gdzie specjalistyczne pracownie będą sukcesywnie remontowane i wyposażane w specjalistyczny sprzęt. Uczeń naszej szkoły bez względu na wybrany wcześniej kierunek  będzie mógł uczestniczy w dodatkowych formach kształcenia. Bez ponoszenia kosztów finansowych uzyska prawo jazdy. Podobnie z otrzymaniem uprawnień spawacza lub obsługi wózków widłowych. Zainteresowani aranżacją i dekoracją stołów, poradnictwem dietetycznym, kursem podstawowej i zaawansowanej obsługi  komputera również uzyskają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje tak bardzo przydatną w dzisiejszym skomplikowanym rynku pracy. Centrum kontynuuje projekt ERASMUS+ „Hotelarstwo i kuchnia francuska inwestycją w przyszłość”. Uczestnicy mogą liczyć na korzystne warunki finansowe i dodatkowe atrakcje podczas odbywania stażu w Prowincji LOT we Francji. Placówka oferuje również tzw. KKZ – ty , czyli kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób w każdym wieku. W systemie weekendowym zainteresowani będą mogli uzyskać kwalifikacje m.in.  kucharza, informatyka, rolnika lub mechanika samochodowego. Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest z pewnością jednąz nowocześniejszych szkół zawodowych  w naszym regionie. Położona na wzniesieniu, wśród zieleni,z dala od szlaków komunikacyjnych stanowi doskonałą alternatywę kształcenia po ukończeniu gimnazjum. Nowoczesność ta wyraża się przede wszystkim w już bardzo dobrym wyposażeniu gabinetowi pracowni, w których komputer lub tablica interaktywna stanowią zwykłą codzienność. Sukcesywnie uzupełniana baza zajęć praktycznych pozwoli również na skuteczniejszą realizację programów poszczególnych specjalności zawodowych. Szkoła to również zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mogą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania w trakcie kółek przedmiotowych związanych z kierunkami kształcenia oraz przedmiotami ogólnokształcącymi. Mają do dyspozycji pełnowymiarową halę sportową, boisko trawiaste do piłki nożnej oraz boiska do siatkówki plażowej. Młodzież uczestniczy w wielu wyjazdach, począwszy od praktyk w ramach projektów, a skończywszy na wycieczkach programowych takich jak Targi Turystyczne w Berlinie lub zwiedzanie zakładów Volkswagena w Poznaniu. Nasza szkoła to również centrum organizacji wszelkich imprez o charakterze sportowym. Rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego, Mistrzostwa Województwa, imprezy centralne przygotowywane przez miejscowe kluby sportowe odbywają się regularnie w naszej hali sportowej. Jesteśmy również bardzo dobrze postrzegani przez Polski Związek Piłki Siatkowej jako solidny organizator młodzieżowych rozgrywek centralnych w siatkówce plażowej. Przeszłość i teraźniejszość placówki jest więc integralnie związana z naszym najbliższym regionem.  Również z lokalnymi pracodawcami, przedsiębiorstwami dużymi oraz małymi firmami rodzinnymi. Wielu absolwentów z powodzeniem znajduje miejsce pracy w tym szeroko pojętym biznesie. Innowacyjne przeobrażenie w Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będzie mogło tylko potwierdzić fakt, iż najskuteczniejszym sposobem zdobycia wszelkiej wiedzy jest efektywne połączenie teorii z praktyką, a taki właśnie system będzie dominował w naszej szkole.

Ryszard Zakrzewski

Slow Food

Przejdź na stronę

>>Slow Food

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej ECKZiU Gubin

>>Przejdź do BIP

Biblioteka

Godziny otwarcia: pon i czw.: 07:00 - 10:00, wt,śr,pt: 13:15-16:15

>>Przejdź do biblioteki

Plan lekcji

Obowiązuje od 21.09.2020

>>Przejdź do planu lekcji

Pedagog szkolny

Godziny urzędowania:

pon. - pt. - 8:00 - 11:00

>>Przejdź na stronę pedagoga szkolnego

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny VULCAN

>>Przejdz do dziennika

Modernizacja kształcenia zawodowego

w powiecie krośnieńskim

 

>>Czytaj więcej

ERASMUS+

Projekt Leonardo da Vinci

 

>>Czytaj więcej